Pages test

Sunday, April 22, 2012

Proclamatia de la Universitate

PROCLAMAŢIA SINGUREI SCHIMBĂRI REALE


       

        Această proclamaţie afirmă în primul rând că pentru a reuşi să producem o schimbare reală, în acest moment trebuie să înfăptuim o Revoluţie Luminată, nu una obişnuită. O Revoluţie Luminată este prin definiţie o revoluţie a valorilor, a conştiinţei şi a cunoaşterii. O Revoluţie Luminată nu este niciodată doar o explozie de moment. Ea se defineşte ca fiind o mişcare creatoare a conştiinţei. Ca atare, ea beneficiază de multe calităţi speciale pe care o revoluţie obişnuită nu le poate avea. De aceea, într-o revoluţie obişnuită putem fi manipulaţi, deoarece uneori suntem copleşiţi de furie, mânie şi resentimente, în vreme ce într-o Revoluţie Luminată nu putem fi manipulaţi, deoarece beneficiem de claritate şi de o privire obiectivă asupra realităţii.
        O revoluţie obişnuită poate fi furată, prin redirecţionarea de către sistem a influenţelor ei în direcţii care devin în esenţă opuse scopurilor noastre. Este furată, pentru că autorităţile speculează speranţele oamenilor prin promisiuni mincinoase, de moment. Este furată prin numeroase tactici diversioniste. Este furată prin faptul că este înăbuşită de autorităţi prin teroare şi violenţă sistematizată, fapt care face ca vocile poporului care ar trebui să se audă să nu se mai poată auzi. Această situaţie dramatică s-a petrecut cu precădere în România, unde manipularea, abuzurile de putere, dictatura, tirania şi teroarea sistematizată au un exerciţiu istoric.        
        În prezent riscăm din nou confiscarea unei mişcări populare de către aceleaşi partide politice care luptă cu lăcomie pentru putere. Aceleaşi partide, care toate au condus deja România, şi au condus-o în situaţia de dezastru pe care o trăim cu toţii de 22 de ani încoace. Partide politice ale aceloraşi politicieni care au furat şi revoluţia din 1989, şi care fac tot ce pot ca să fure şi revoluţia actuală. Am văzut că în ultimul timp mai mulţi oameni îşi pun întrebarea de ce boală mintală suferă politicienii români. Am să explic eu cu această ocazie: politicienii români suferă de închipuire.

        În primul rând politicienii îşi închipuie că sunt mult mai deştepţi decât sunt, cauză de la care se trag o mulţime de alte închipuiri tragice: Îşi închipuie că pot să ne mintă în orice privinţă, fără ca noi să ne dăm seama. Îşi închipuie că la fel cum s-au obişnuit ei să ne mintă, ne-am obişnuit şi noi să fim minţiţi. Îşi închipuie că noi chiar credem că se străduiesc să facă şi ceva bun pentru ţară. Îşi închipuie că au rezolvat definitiv problema alegerilor, anulând constant democraţia printr-un mecanism complex de mită electorală combinată cu fraudarea numărării voturilor. Îşi închipuie că pot să facă ce vor, şi că nu vor da socoteală niciodată. Îşi închipuie că noi nu vom putea niciodată să facem ceva concret ca să îi înlăturăm definitiv de la putere.

        Aceşti politicieni bolnavi au demostrat la nesfârşit că nu au nici cea mai mică urmă de conştiinţă morală şi nici o urmă de trăsături umane. Au demonstrat că sunt disperaţi doar de setea pentru putere, şi cu totul orbi faţă de orice alte interese afară de cele proprii. Politicieni care au slujit neîncetat interesele cele mai rele ale marilor puteri, urmărind prin acest lucru să obţină cât mai multe foloase personale. Politicieni care ne-au demonstrat că sunt într-un permanent război cu noi, prin deciziile distructive şi nejustificate, pe care le-au luat constant în ultimii 22 de ani. Politicieni care au reuşi să distrugă o ţară extraordinar de bogată, aducându-ne treptat în sărăcie, mizerie şi dezbinare, făcând într-un fel sau altul imposibilă viaţa fiecăruia dintre noi. Politicieni pentru care trădarea întregului popor român reprezintă cel mai rapid şi facil mijloc de îmbogăţire personală. Politicieni care acum nu mai pot minţi majoritatea poporului român, şi care putem să spunem că nu ne mai conduc cu voia noastră, ci ne stăpânesc cu forţa. Ca atare, politicieni care nu au reprezentat şi nici nu vor reprezenta vreodată România. Dar au subjugat-o şi vor să o subjuge în continuare. Poporul român este un popor prea blând, prea iertător şi prea răbdător, iar aceste calităţi au constituit o vulnerabilitate pe care politicieni lipsiţi de scrupule au exploatat-o din plin până acum, în cel mai josnic şi ticălos mod. Este timpul unei atitudini publice hotărâte, aspre şi severe faţă de tot răul pe care l-au făcut şi îl fac încă politicienii.

        Tot răul făcut trebuie arătat public şi condamnat, iar adevărul trebuie adus la lumină şi toţi aceşti politicieni trebuie să răspundă şi să plătească pentru faptele lor, pentru că dreptatea este temelia oricărei revoluţii. Iar atunci când se va face dreptate vom avea în sfârşit pace, linişte sufletească şi un nou început.

        De aceea, ca să reuşim să împlinim această dorinţă naţională, trebuie ca în aceste momente să ne unim în jurul unei viziuni extinse, susţinând neîncetat un punct de vedere cu mult dincolo de problemele personale ale fiecăruia dintre noi. Trebuie să încetăm să dăm curs conflictelor între categoriile profesionale, care sunt create şi întreţinute deliberat de către sistem. Trebuie să înţelegem că problemele tuturor sunt la fel de grave şi de importante, şi astfel să ne lăsăm pentru moment problemele personale deoparte, ca să ne concentrăm pe cauza esenţială a tuturor problemelor. Aceasta este singura modalitate prin care vom reuşi să producem o schimbare generală ale cărei consecinţe pozitive se vor răsfrânge asupra fiecăruia dintre noi.        
        Se ştie că prin însăşi natura ei, orice revoluţie se naşte dintr-un cumul uriaş de suferinţă. Conform psihologiei mulţimilor, acest cumul de suferinţă generează o forţă greu de controlat. Şi conform istoriei noastre atât ca popor, cât şi ca umanitate, exact din această cauză, de cele mai multe ori această forţă sfârşeşte prin a fi întoarsă de către sistem exact împotriva oamenilor care au generat-o. Inclusiv la nivel global, acesta este destinul trist al multor revoluţii, care nu au putut avea decât urmări temporare şi superficiale. Revoluţii care nu au fost decât izbucniri de moment, după care sistemul şi-a revenit imediat la aceeaşi stare ermetică. Izbucniri care nu au afectat cu nimic cauza tuturor problemelor, şi nici nu au afectat în vreun fel modul în care autorităţile îşi exercită constant tirania.

        Se spune că cei care nu îşi cunosc istoria sunt condamnaţi să o repete. Trebuie să devenim conştienţi că acest lucru se va întâmpla din nou şi în cazul revoluţiei noastre actuale, dacă ea nu va fi direcţionată în aşa fel încât să suţină o viziune şi un plan concret, care să vizeze direct cauza tuturor problemelor. Doar în acest fel vom ieşi pentru prima dată dintr-un cerc vicios al istoriei.
În egală măsură, este clar că trebuie să continuăm să luptăm cu orice preţ, deplin conştienţi de faptul că suntem deja angajaţi într-un război psihologic de uzură. Niciodată nu trebuie să ne lăsăm intimidaţi sau descurajaţi, pentru că exact acest lucru se şi urmăreşte, pe toate căile şi prin toate mijloacele posibile, de la manipulare mediatică, la utilizarea forţei brute sau la atitudini oficiale perverse sau evazive. 

        Trebuie să înţelegem că orice dictatură poate exista doar atâta timp cât este tolerată. Orice sistem totalitar poate exista doar atâta timp cât nu este contestat într-o formă adecvată. Orice manipulare poate să existe doar atunci când nu există un grad suficient de informare corectă. Orice pretinse autorităţi pot fi considerate autorităţi doar atâta vreme cât le conferim noi înşine autoritate. Iar acest lucru se poate întâmpla doar în patru moduri: prin trădare, prin laşitate, prin neştiinţă sau prin manipulare.
       
        În raport cu situaţia noastră actuală, este greu de conceput ce cantităţi uriaşe de aur şi wolfram deţine România, având în vedere sărăcia extremă şi mizeria neagră în care a fost adus acest popor. Este greu de conceput că în România există savanţi de talie internaţională, care prin creaţiile, invenţiile şi descoperirile lor ar putea revoluţiona oricând nu doar România, ci şi tot restul lumii. Este greu de conceput că fizicianul Sandu Popescu din Oradea este primul om din lume care a reusit teleportarea unei particule. Este greu de conceput că Mihai Ruşetel a inventat şi testat motoare cu apă, oferind astfel soluţia la criza globală a carburanţilor. Şi este greu de conceput faptul că toate aceste proiecte extraordinare au fost şi sunt blocate deliberat de către autorităţile statului român. Toate acestea şi multe alte realizări excepţionale care sunt complet necunoscute la ora actuală constituie soluţii concrete de reabilitare totală şi imediată a situaţiei economice a României. Fie şi doar prin prisma exemplelor de mai sus, putem răspunde cu o replică incontestabilă faţă de ideea jignitoare că România ar fi doar o ţară agrară:

        ROMÂNIA NU ESTE O ŢARĂ AGRARĂ, CI O ŢARĂ EXTRAORDINARĂ. DACĂ LA RESURESELE MINERALE ROMÂNIA ESTE CONSIDERATĂ LOCUL PATRU ÎN EUROPA, IAR DIN PUNCT DE VEDERE AGRICOL LOCUL 5, LA INVENTICĂ, ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE ROMÂNIA ÎN MOD OBIECTIV TREBUIE CONSIDERATĂ LOCUL 1 ÎN LUME ! (toate informaţiile necesare pentru susţinerea acestei afirmaţii se găsesc pe www.misiuneazero.ro)

        ACESTE LUCRURI REPREZINTĂ ESENŢA BOGĂŢIILOR ROMÂNIEI, ŞI ÎN EGALĂ MĂSURĂ FAC PARTE DIN PATRIMONIUL NAŢIONAL ŞI UNIVERSAL.

        Toate aceste realizări de excepţie reprezintă cea mai la îndemână salvare a poporului Român, precum şi cea mai facilă ieşire din situaţia dezastruoasă în care am fost aduşi. Ele sunt în fapt daruri făcute de Dumnezeu unor minţi româneşti luminate, daruri prin care putem face oricând un salt brusc de la mizerie şi sărăcie la prosperitate şi civilizaţie. Daruri prin care putem crea o lume fără nevoi, fără lipsuri şi fără suferinţe. O lume liberă de tiranie, de asuprire şi de dictatura banului. O lume plină de pace şi de abundenţă, în care este destul din toate, pentru toată lumea. Trebuie să devenim conştienţi, să susţinem şi să promovăm toate aceste realizări extraordinare. Ele chiar pot produce o schimbarea pozitivă radicală, deoarece în ele se regăsesc direct su indirect răspunsurile la toate problemele noastre.  
        Schimbarea se va produce atunci când voinţa şi vocile noastre se concentrează pentru a susţine acest plan şi această viziune de ansamblu.

        ISTORIA NE-A DOVEDIT CĂ DACĂ CEREM PUŢIN, NU OBŢINEM NIMIC. DE ACEEA, NU TREBUIE SĂ CEREM O SCHIMBARE A OAMENILOR, ŞI NICI MĂCAR A PARTIDELOR, CI O SCHIMBARE TOTALĂ A FUNCŢIONĂRII SISTEMULUI.  

        Din toate aceste motive, singura revoluţie adevărată este o Revoluţie Luminată. Adică o revoluţie a conştiinţei, a valorilor, a spiritului şi a cunoaşterii. Numai o astfel de revoluţie îşi atinge ţelurile. Numai o astfel de revoluţie nu poate fi furată. Numai o astfel de revoluţie nu sfârşeşte înecată în sânge. Numai o astfel de revoluţie nu poate fi reprimată şi înăbuşită de către sistem. Şi numai o astfel de revoluţie este în măsură să facă posibilă realizarea ţelurilor poporului, ţeluri pentru care s-a luptat şi încă se luptă, s-a suferit şi încă se suferă, s-a murit şi încă se moare.

        De aceea, vă rog din toată inima să vă alăturaţi acestei mişcări şi acestei proclamaţii, ca să formăm împreună un singur glas, care să poată fi auzit pretutindeni. Să devenim împreună o singură voce, care să fie înţeleasă de către toţi oamenii. Şi să devenim împreună o singură forţă, care să acţioneze în numele întregului popor. O forţă a inteligenţei, a demnităţii şi a integrităţii umane, care să facă posibilă o schimbare pozitivă, radicală şi definitivă a sistemului, şi care să ne schimbe cu adevărat în bine vieţile fiecăruia dintre noi.

Aşa să ne ajute Dumnezeu !

Teodorescu Cristian

No comments:

Post a Comment