Pages test

Saturday, April 21, 2012

Proclamatia de la Timisoara

A TREIA PROCLAMAŢIE DE LA TIMIŞOARA

Sau

        Eseu pentru Noua Republică

- Cea a românilor         
- Cea a Idealurilor Revoluţiei din Decembrie 1989         
- Cea morală         
- Cea din noi

        În care Democraţia Participativă să devină printr-o Constituţie de tip „Contract Social” o realitate şi nu doar un ideal.

        Republica şi republicanismul nu au o tradiţie îndelungată în istoria milenară a poporului român. Ea s-a născut oarecum atipic ca o consecinţă directă a evenimentelor ulterioare celui de-al Doilea Război Mondial.
După colaborarea României cu Germania în al doilea război mondial şi după ce trupele sovietice au pătruns pe teritoriul României, Regele Mihai a organizat la 23 August 1944 arestarea lui Ion Antonescu în condiţiile deja cunoscute. Tot el, s-a opus guvernelor pro-sovietice între anii 1945-1946. A fost constrâns să abdice la 30.12.1947, dată la care a fost proclamata Republica Populară Română (R.P.R). Acesta a fost numele oficial purtat de România de la abdicarea Regelui Mihai până la adoptarea unei noi Constituţii care proclamă Republica Socialistă România (R.S.R) la data de 21.08.1965, Republica care a căzut datorită Revoluţiei Romane din Decembrie 1989 începută la Timişoara.
        Prin căderea regimului comunist, datorată jertfei şi luptei duse de Revoluţionarii din Timişoara şi ulterior de cei din celalalte Oraşe-Martir ale Revoluţiei din Decembrie 1989, s-a creat posibilitatea instaurării celei de-a treia Republici. Aceasta este Republica actuală care ar trebui să funcţioneze pe baza principiilor statului de drept, având ca fundament Statul de Drept.
        Din păcate, în ultimii ani constatăm înrăutăţirea evidentă a situaţiei economico-social-politice, datorată unor aspecte pe care le vom enumera în continuare şi care pot transforma România, chiar dacă membră UE şi NATO, într-o Republică de tip “oligarhic” în loc de una democratică, în care sub pretextul Democraţiei Reprezentative o parte a unor grupări oligarhice din ce în ce mai puternice din punct de vedere politic şi economic să anihileze definitiv principiul de bază al Democraţiei Participative - SUVERANITATEA POPORULUI.
        Aspectele la care ne referim sunt, printre altele:

__- Încălcarea separaţiei puterilor în stat-guvernul ajungând un simplu instrument în mâna instituţiei prezidenţiale, iar Parlamentul nemairespectând expresia votului popular ca urmare a “traseismului politic” inter-parlamentar
__- Independenţa Justiţiei nu mai există în fapt- imixtiunea politicului în actul de justiţie de la orice nivel fiind o lovitură gravă dată Statului de Drept
__- Apariţia conceptului de “preşedinte-jucător” prin interpretarea în sens propriu a rolului de Preşedinte-Moderator, atribuit ce-i drept destul de confuz de actuala Constituţie
__- Ambiguitatea şi interpretabilitatea multora dintre articolele actualei Constituţii
__- Evidentul blocaj constituţional în care se găseşte actualul Parlament prin necorelarea constituţionala a Acţiunii Reprezentative (a aleşilor) cu nevoia de Acţiune Participativă (a poporului) – exemplele elocvente sunt: suspendarea Preşedintelui de Parlament în 2007, când cei “322” cum îi numea dansul au dorit-o şi poporul la Referendum a negat-o cât şi actuala conjunctură în care chiar dacă sondajele de opinie indica prăbuşirea popularităţii şi aderentei actualului preşedinte, structura actualului Legislativ sunt incapabile să respecte Opinia Poporului, astfel blocajul politic fiind total etc. 

        Imposibilitatea Poporului de “a-şi lua Republica înapoi” în acest context social şi politic; de a împiedica şi a opri direcţia greşită în care se îndreaptă Romanial; necesitatea respectării spiritului Referendumului 2009 (chiar dacă el a fost unul consultativ); a deciziilor istorice ale Summitului UE din 08-10.12. 2011 recent încheiat şi nu în ultimul rând a Idealurilor încă nerealizate ale Revoluţiei Romane din Decembrie 1989 şi a Spiritului Timişoarei (profund anti-comunist şi anti-totalitarist) exprimat prin cele două PROCLAMAŢII anterioare, ţinând cont de iminenta revizuirii actualei Constituţii:
____Noi, COMITETUL DE INIŢIATIVĂ “TIMIŞOARA ’89, alături de toate organizaţiile de Revoluţionari din Timişoara şi de toţi Revoluţionarii Timisoarei, în calitatea Noastră de Adevăraţi Eroi ai Istoriei României şi ai Neamului Românesc (datorită Rolului avut de Noi la Victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989), dar şi în cea de Apărători şi Garanţi ai Idealurilor Revoluţiei, înţelegând să ne asumăm Statutul de Supraveghetori ai respectării Democraţiei şi Libertăţilor Fundamentale în România:
        Astăzi 22.12.2011 din Timişoara:
      Chemăm alături de Noi în susţinerea următoarelor Idei Fundamentale ce vor trebui să facă parte din viitoarea Constituţie a României: pe toţi Timişorenii, toată societatea civilă din Timiş şi Timişoara, toate organizaţiile sindicale din Timiş, toate structurile partinice din judeţ precum şi oameni de cultură, intelectuali, tineri, studenţi, pensionari din toate categoriile sociale şi profesionale în vederea susţinerii şi promovării principiilor acestei Proclamaţii.
        Aceste principii sunt:
___1. România stat naţional, independent, indivizibil şi unitar, social, fundamentat pe existenţa milenară a Poporului Român şi pe Idealurile Revoluţiei Române din Decembrie 1989 începută la Timişoara.
___2. Limba oficială în instituţiile Republicii atât la nivel central cât şi local este Limba Romană.
___3. Interzicerea partidelor constituite pe criterii etnice sau a altor organizaţii constituite pe acest criteriu care să aibă acces politic în Legislativul României (în Parlament), reprezentarea minorităţilor naţionale în Parlamentul României se va face pe principiul proporţionalităţii.
___4. Revenirea la sistemul de alegere a parlamentarilor şi consilierilor locali şi judeţeni pe listele partidelor politice, votul uninominal păstrându-se numai la nivelul Preşedintelui României, Primarilor, Preşedinţilor de Consilii Judeţene.
___5. Pierderea mandatului de parlamentar sau consilier local/judeţean în cazul migraţiei politice. În locul vacant rămas va intra următorul candidat aflat pe lista partidului din partea căruia a fost ales cel care şi-a pierdut astfel mandatul. Identic şi în cazul demisiei, excluderii din partid sau pierderii sprijinului politic din partea partidului.
___6. Nouă Republica va fi o Republică Democratică de tip Referendar sub două aspecte:
____A. Preşedintele Republicii poate fi demis direct de către popor prin Referendum declanşat prin strângerea semnăturilor a cel puţin o treime din numărul cetăţenilor romani cu drept de vot. Referendumul astfel declanşat se consideră validat prin participarea la acesta a cel puţin jumătate plus unu din cetăţenii romani cu drept de vot.
____B. Prin aceeaşi modalitate, respectând aceeaşi procedură poate fi dizolvat şi Parlamentul în timpul Legislaturii, declanşându-se astfel alegeri anticipate.
___7. Interzicerea prin prevedere expresă în textul Constituţiei a comasării Alegerilor Parlamentare cu cele Locale.
___8. Revenirea la mandatul de 4 ani pentru funcţia de Preşedinte a Republicii iar alegerea acestuia să aibă loc în acelaşi Scrutin cu Alegerile Parlamentare.
___9. Interzicerea prin prevedere expresă în textul Constituţiei a votului prin corespondenţă.
__10. Prevedere expresă în textul Constituţiei a unor reglementări anti-trust în domeniile: Educaţie, Sănătate, Resurse şi Energie.
__11. Includerea Deciziei Uniunii Europene privind deficitul bugetar, luată în cadrul ultimului Summit care a avut loc la Bruxelles în 8-10.12.2011 în textul Constituţional.
__12. Naţionalizarea averilor dobândite ilicit de către persoane fizice şi juridice române sau de către persoane fizice sau juridice străine dacă averile ilicite au fost dobândite pe teritoriul României.
__13. Independenţa reală a Justiţiei:
___A. Prim-procurorul Republicii să fie numit de către Consiliul Superior al Magistraturii.
___B. Toţi Judecătorii Curţii Constituţionale să fie de asemenea numiţi de către Consiliul Superior al Magistraturii.
__14. Depolitizarea totală a Administraţiei Centrale (de la nivel guvernamental în jos) şi a Administraţiei Publice Locale (de la nivelul consilierilor în jos), inclusiv a Instituţiei Prefectului care va fi ales prin concurs şi nu numit politic.

____Acestea sunt principiile de bază pe care Noi le enunţam în acest ”Eseu pentru Noua Republica”, lăsând deschisă posibilitatea completării acestei Proclamaţii cu alte principii şi idei valoroase care să fie cuprinse în textul viitoarei Constituţii, până la realizarea finală a acestui deziderat.Simţim alăturarea, în ordine firească, a acestei Proclamaţii de Cele care au precedat-o:
        - Proclamaţia Frontului Democratic Roman şi Rezoluţia Adunării Populare din 20.12.1989
        - Proclamaţia de la Timişoara din 11.03.1990
Glorie Eternă Eroilor Neamului, Eroilor Revoluţiei Romane din 1989!!!

____Mulţumim tuturor celor care au contribuit, contribuie sau vor contribui la înfăptuirea dezideratelor cuprinse în această Proclamaţie.
               
        Trăiască România!!!         
        Aşa să Ne ajute Dumnezeu!!!
        Timişoara, 22.12.2011 Comitetul de Iniţiativă “Timişoara ‘89”

        Liviu Bacana
        Marius Tudose

No comments:

Post a Comment